• Rydych chi yma:
  • Cartref
  • Bwyta ac Yfed Gerllaw

Bwyta ac Yfed Gerllaw

Bwyta ac Yfed Gerllaw Map Bwyd

1. AMELIA'S DINER @ PEMBREY AIRPORT

Maes Awyr Gorllewin Cymru Pen-bre, Pen-bre, SA16 0HZ.
07889 636381. pembreyairport.com
Ar gau bob dydd Llun. Gwasanaeth Cludo.

2. ASHBURNHAM HOTEL

Heol Ashburnham, Pen-bre, SA16 0TH.
01554 834455. ashburnham-hotel.co.uk
Cludfwyd yn bosibl (Ffoniwch i archebu).

3. BURRY PORT BEST KEBAB AND PIZZA

16 Heol yr Orsaf, Porth Tywyn, SA16 0LR.
01554 229298. bestkebabburryport.co.uk
Gwasanaeth Cludo (pris ) gweler Just Eat).

4. BURRY PORT TAKE AWAY

Cludfwyd Tsieineaidd a Saesneg, 51 Heol yr Orsaf, Porth Tywyn, SA16 0LP.
01554834349.

5. CAULFIELDS HOTEL

11 Heol yr Orsaf, Porth Tywyn, SA16 0LR.
01554 832288. caulfieldshotel-burryport.co.uk
Ar gau bob dydd Llun.

6. CHIVERS CORNER SERVICE STATION

Heol yr Eglwys, Porth Tywyn, SA16 0SB.
01554 833003.

7. CK’s SUPERMARKET

27 Gwscwm Road, Burry Port, SA16 0BT.
01554 832288. cksupermarkets.co.uk

8. COASTING PILOT

Stryd y Bont, Porth Tywyn, SA16 0NR.
01554 833520 coastingpilothotel.co.uk
(Cludfwyd - dewch â phlat).

9. CO-OPERATIVE FOOD LTD

68 Heol yr Orsaf, Porth Tywyn, SA16 0LW.
01554 832423.
(6 - 11 bob dydd gan amlaf).

10. CRAZIE CREPES

Boat Hunters Yard, Yr Harbwr, Porth Tywyn, SA16 0ER.

11. ELGAN JONES & SON

66 Heol yr Orsaf, Porth Tywyn, SA16 0LW.
01554832421.
Pasteiod, Cigoedd, Ffagots. Ar gau bob dydd Sadwrn a dydd Sul.

12. JENKINS BAKERY

64 Heol yr Orsaf, Porth Tywyn, SA16 0LW.
01554 834767. jenkinsbakery.co.uk
Ar gau bob dydd Sul.

13. JOSEPH’S FISH BAR

70 Station Road, Porth Tywyn, SA16 0LW.
07977 007303.

14. LAURIANS FISH BAR

26 Heol yr Orsaf, Porth Tywyn, SA16 0LP.
01554 834670.
Ar gau bob dydd Sul.

15. LOTUS HOUSE CHINESE TAKE AWAY

63 Heol Pen-bre, Llanelli, SA15 3BL.
01554 756272.

16. MURRAY NEWS

Y Siop Gornel, Sgwâr Randell, Pen-bre, Porth Tywyn, SA16 0TY.

17. PEMBERTON ARMS

Heol Colby, Porth Tywyn, SA16 0RH.
01554832129. pembertonarms.co.uk

18. PENNY BLACK COFFEE HOUSE

Swyddfa'r Post, 34 Heol yr Orsaf, Porth Tywyn, SA16 0LP.
01554 832535.
Brecwast Cymreig. Ar gau bob dydd Sul.

19. PEPPINOS

Pizza and Kebab, 6 Heol Stepney, Porth Tywyn, SA16 0BH.
01554 227404.
Gwasanaeth Cludo (gweler Just Eat).

20. PORTOBELLO INN

2 Heol Stepney, Porth Tywyn, SA16 0BH.
01554 834334.

21. RED LION

24 Sgwâr Randell, Pen-bre, Porth Tywyn, SA16 0UB.
01554 832724.

23. SHEMLA BALTI TAKEAWAY

36 Heol yr Orsaf, Porth Tywyn, SA16 0LP.
01554 833355.
Can deliver.

24. SHIP AGROUND INN

123 Heol Ashburnham, Pen-bre, Porth Tywyn, SA16 0TL.
01554 832761.

24. SOMETHINGS COOKING

Carafan Danybanc, Heol Y Lloitrach, Porth Tywyn, SA16 0TT.

25. SUPER PALACE

6 Heol yr Eglwys, Porth Tywyn, SA16 0RY.
01554 227277.
Takeaway. Can deliver (on Just Eat).
Closed Monday.

26. SURF BAR CAFE

4 Heol Stepney, Porth Tywyn, SA16 0BH.
07772 036590.
Take away.

27. THE CORNISH ARMS

1 Heol y Gors, Porth Tywyn, SA16 0EL.
01554 833224.

28. WHITFORDS, BURRY PORT

9-13 Heol Stepney, Porth Tywyn, SA16 0BE.
01554832211.
Ar gau bob dydd Llun (heblaw am Wyliau Banc 10:00am - 4:00pm).

Harbwr a Thref Porth Tywyn

Harbwr a Thref Porth Tywyn

Galwch draw i Borth Tywyn, sydd ar Barc Arfordirol y Mileniwm. Mae yn y dref ddewis gwych o fwytai, caffis, tafarndai cyfeillgar, llefydd cludfwyd ac archfarchnad. Cewch ymweld â’r marina hardd neu ymlacio ar un o’r ddau draeth sydd ym Mhorth Tywyn!

Siopa yn Llanelli

Siopa yn Llanelli

Mae'r farchnad dan do ar agor chwe diwrnod yr wythnos rhwng 8.30am a 5pm. Mae’n llawn dop o ddiwylliant Cymreig, ffrwythau a llysiau ffres a stondinau diddorol a defnyddiol. Gall siopwyr fanteisio ar yr amrywiaeth a'r dewis eang sydd ar gael. Hefyd, cynhelir marchnad awyr agored y dref bob dydd Iau a dydd Sadwrn rhwng 8.30am a 5pm.

Tref Ganoloesol Cydweli

Tref Ganoloesol Cydweli

Saif tref Cydweli ar lannau afon Gwendraeth uwch Bae Caerfyrddin. Tref glan môr yw Cydweli, mewn lleoliad gwych i deithio i weld gorllewin Cymru, Parc Cenedlaethol Sir Benfro, Penrhyn Gŵyr a Bannau Brycheiniog.

Defnyddiol...

Dod o hyd i ni

Manylion Cyswllt

01554 742424

Parc Gwledig Pen-bre,
Pen-bre, Llanelli,
Sir Gaerfyrddin SA16 0EJ.